Polityka prywatności – w jaki sposób korzystamy z informacji o studencie

W jakim celu zbieramy oraz przechowujemy dane studentów?

Zbieramy i wykorzystujemy informacje o studentach w ramach umowy z firmą fundującą, aby zapewnić możliwość bezpłatnego uczestniczenia w kursie .

Używamy danych studenta, aby:

 • zgłosić go do firmy fundującej
 • wspierać proces nauczania
 • monitorować i raportować postępy uczniów
 • móc ocenić jakość naszych usług

Kategorie informacji o studentach, które zbieramy, przechowujemy i udostępniamy firmie fundującej:

 • dane osobowe (nazwisko, unikalny numer studenta, data urodzenia, adres),
 • cechy (tam, gdzie to przewidziano), takie jak: pochodzenie etniczne, status rezydenta, status zatrudnienia, seksualność, niepełnosprawność,
 • postępy w osiąganiu kwalifikacji, cele studenta.

Kategorie informacji o studentach, które gromadzimy i przechowujemy w Lingo Learning Centre:

 • adres e-mail, numer telefonu
 • zgłoszone świadczenia oparte na dochodzie
 • informacje o frekwencji (takie jak udział w sesjach, liczba nieobecności i przyczyny nieobecności)
 • ujawnione informacje dotyczące problemów zdrowotnych i przekonań studenta
 • dane kontaktowe w nagłych wypadkach dostarczone przez uczących się
 • wyniki testu wstępnego z języka angielskiego i matematyki (w stosownych przypadkach)
 • informacje dotyczące punktu wyjścia do nauki, powodu uczenia się i postępach w nauce.

Zbieranie informacji o studentach:

Podczas gdy większość przekazanych nam informacji o uczniach jest obowiązkowa w celu finansowania kursu, część z nich jest dostarczana nam na zasadzie dobrowolności. Aby zapewnić zgodność z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, poinformujemy Cię, czy masz obowiązek dostarczyć nam pewnych informacji, czy też masz prawo do odmówienia ich ujawniania.

Komu udostępniamy informacje o studentach?

Nie udostępniamy informacji o naszych studentach nikomu poza firmą fundującą, co jest niezbędne do wzięcia udziału w kursie.

Dostęp do Twoich danych osobowych:

Zgodnie z przepisami o ochronie danych, uczący się mają prawo do żądania dostępu do informacji na ich temat, które posiadamy. Aby złożyć wniosek o podanie swoich danych osobowych, skontaktuj się z administratorem biura.

Masz również prawo do:

 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które mogą powodować lub powodują szkody lub cierpienia
 • zapobiegania przetwarzaniu w celach marketingowych
 • w niektórych okolicznościach  do usunięcia, blokowania lub zniszczenia niedokładnych danych osobowych,
  • roszczenia o odszkodowanie za szkody spowodowane naruszeniem przepisów o ochronie danych.

Jeśli masz obawy dotyczące sposobu, w jaki zbieramy lub wykorzystujemy Twoje dane osobowe, powinieneś zgłosić swoją sprawę do nas w pierwszej instancji lub bezpośrednio do Biura Komisarza ds. Informacji na stronie https://ico.org.uk/concerns/

Kontakt:

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie informacji tu zawartych, prosimy o kontakt mailowy na contact@lingo-uk.com.

Sprawdź również

Projektowanie stron www

Polityka Cookies

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Nasza polityka prywatności
Lingo