Angielski – Konwersacje

English Direct – dlaczego nasz kurs jest idealny dla Ciebie?

Nowa praca, nowe znajomości, nowy kraj…? Przed Tobą mnóstwo możliwości! Zobacz sam, dlaczego warto już dziś zapisać się na kurs konwersacyjny do Lingo!

Książki do nauki Direct Method zostały opracowane przez nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem. Są nowoczesne, skonstruowane tak, by w atrakcyjny sposób przekazać studentom jak najwięcej informacji. Dzięki tej metodzie nauczysz się efektywnie komunikować i myśleć po angielsku.

Zalety kursu konwersacyjnego w Lingo

 • cztery razy szybsze tempo zajęć w porównaniu do innych kursów (ok. 230 słów lektora na minutę),
 • aktywne uczestnictwo studentów w zajęciach – wzywanie do wypowiedzi ok. 18-20 razy w ciągu jednej lekcji,
 • gramatyka w praktycznym zastosowaniu,
 • brak monotonnych czytanek, lekcji słuchania czy ćwiczeń gramatycznych,
 • wysoka skuteczność metody,
 • nauka w czasie, za który płacisz, bez konieczności ćwiczenia w domu
 • ATRAKCYJNE CENY – już od £6 za godzinę zegarową!

Metoda bezpośrednia – SPEAK DIRECT METHOD ©

Metody tradycyjne

Szybkie, dynamiczne tempo lekcji – każdy uczeń wzywany jest to wypowiedzi średnio 18-20 razy podczas 1 lekcji

Zajęcia bardziej statyczne, monotonne, uczeń ma możliwość odezwać się zaledwie kilka razy ciągu lekcji

Największy nacisk na lekcji położony jest na naukę płynnego mówienia pełnymi zdaniami

Znaczną część lekcji zajmuje czytanie, pisanie, słuchanie nagrania z płyty

Lektor mówi w tempie mowy native speaker’a lub szybciej (ok. 230 złów na minutę), aby „oswoić” uszy kursantów z naturalnym tempem w jakim język jest używany na co dzień

Lektor często cedzi słowa, starając się w ten sposób być bardziej zrozumiałym

Lektor oczekuje odpowiedzi natychmiast po zadaniu pytania, nie daje czasu na myślenie, wyrabiając przez to w kursantach odruch budowania wypowiedzi automatycznie, natychmiast, bez zastanawiania się – co uczy myślenia w języku obcym

Lektor daje czas na zastanowienie nad odpowiedzią, co dopuszcza myślenie w języku ojczystym i dopiero potem tłumaczenie wypowiedzi na język obcy

Uczeń pracuje przede wszystkim na lekcji, powtórek materiału jest tak dużo, że materiał zostaje wystarczająco utrwalony, bez konieczności zadawania prac domowych a tym samym obciążania ucznia dodatkowa pracą

Uczeń dużo pracuje w domu – odrobienie zadanej pracy domowej jest zazwyczaj podstawą i warunkiem efektywnego uczestnictwa w następnej lekcji w klasie

Lekcje bardziej opłacalne finansowo – kursant uczy się przede wszystkim w czasie lekcyjnym, za który płaci

W czasie lekcji uczeń często pracuje samodzielnie z podręcznikiem, a więc wykonując pracę którą mógłby zrobić w warunkach domowych a nie w czasie, za który płaci

Nie ma monotonnych czytanek, sekcji słuchania i ćwiczeń gramatycznych.

Skupienie uwagi na gramatyce – strata czasu dla osoby, chcącej nauczyć się płynnego porozumiewania się w języku obcym

Gramatyka uczona jest w sposób praktyczny, bez konieczności uczenia się reguł na pamięć, i za chwilę ćwiczona na żywych przykładach, a następnie utrwalana w dziesiątkach przykładów w mowie

Gramatyka często wykładana „na sucho”, ze zbyt małą liczbą ćwiczeń na utrwalenie jej

Uwzględnia fakt, że nauka języka nie jest stricte akademickim przedmiotem, ale umiejętnością oparta na powtórkach, na ciągłym ćwiczeniu (tak jak np. nauka gry na instrumencie muzycznym)

Często podchodzi do nauki języka jak do nauki przedmiotów takich jak przyroda czy matematyka, gdy tymczasem zrozumienie reguł rządzących językiem nie wystarczy do biegłego posługiwania się nim

Wysoka skuteczność oraz 4 razy szybsze tempo nauki

Długi czas nauki i brak gwarancji osiągnięcia określonego poziomu

Płyta dołączona do podręcznika zawiera średnio 20 godzin nagrań

Płyta dołączona do podręcznika zawiera średnio 1-2 godziny nagrań

Nie wiesz od jakiego poziomu rozpocząć naukę?

Podczas naszych dni otwartych będziesz miał możliwość porozmawiać z nauczycielem i ocenić Twoją znajomość języka. Już teraz możesz jednak zapoznać się z ogólnymi umiejętnościami, które powinien posiadać student na danym poziomie.

Poziom A1

Jesteś na poziomie POCZĄTKUJĄCYM, jeśli potrafisz:

 • zrozumieć i stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego,
 • formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego np.: miejsca, w którym mieszkasz, ludzi, których znasz i rzeczy, które posiadasz oraz odpowiadać na tego typu pytania,
 • przedstawić siebie i innych,
 • prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Poziom A2

Jesteś na poziomie PODSTAWOWYM, jeśli potrafisz:

 • zrozumieć wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (na przykład podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy),
 • porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe,
 • w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyjesz, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Poziom B1

Jesteś na poziomie ŚREDNIO-ZAAWANSOWANYM, jeśli potrafisz:

 • zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych Ci spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego, itd.,
 • radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem,
 • tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są Ci znane bądź Cię interesują,
 • opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Poziom B2

Jesteś na poziomie WYŻSZYM ŚREDNIO-ZAAWANSOWANYM, jeśli potrafisz:

 • zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu swojej specjalności,
 • w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Poziom C1

Jesteś na poziomie ZAAWANSOWANYM, jeśli potrafisz:

 • zrozumieć szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio,
 • wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajdując właściwe sformułowania,
 • swobodnie posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych,
 • formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów, wypowiedzi ustne lub pisemne.

Poziom C2

Jesteś na poziomie BIEGŁYM, jeśli potrafisz:

 • z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszysz lub przeczytasz,
 • streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia,
 • wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Sprawdź również:

Sprawdź również

Projektowanie stron www

Polityka Cookies

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Nasza polityka prywatności
Lingo